Svaz tělesně postižených v ČR, o s, Místní organizace Lanškroun

Svaz tělesně postižených v České republice je organizací s celostátní působností, s bohatou historií v oblasti všestranné podpory potřeb a zájmů tělesně postižených občanů. Poskytuje služby osobám se zdravotním postižením (i dočasným) a seniorům žijícím či působícím v České republice, bez rozdílu druhu a rozsahu postižení, bez věkového omezení a bez ohledu na členství v organizaci. Prvořadým úkolem svazu je poskytování sociálních a zdravotních služeb, poradenství a podpora v překonávání bariér a řešení problémů spojených se situací zdravotně postižených občanů. Jedním takovým článkem v síti svazů tělesně postižených je naše občanské sdružení Místní organizace Svazu tělesně postižených v Lanškrouně, které sdružuje zdravotně postižené občany Lanškrouna a 26 obcí kolem bez rozdílu postižení. V rámci našich výborových schůzek, které se konají každý druhý a poslední čtvrtek v měsíci v knihovně Domova pro seniory vždy od 13 do 15 hodin, se snažíme vyvíjet aktivitu také v oblasti osvěty, podpory a ochrany zdraví a zájmů osob se zdravotním postižením a seniorů. Plánujeme různé aktivity v oblasti rekondičních a rehabilitačních pobytů, plavání, masáže, poznávací výlety, sportovní akce, spolkové akce; besídky, výstavy a vycházky.

IČO: 75013851

jednatelka zvolená členskou schůzí  Blanka Svetlíková tel. 721 732 678

Statutární zástupci:

  • Stanislav Svetlík -Předseda tel. 602 321 934
  • Gertruda Jirásková - mistopředsedkyně
  • Marianna Procházková - hospodářka